Tri prasiatka

Žili raz tri prasiatka, ktoré bývali v lese. Povedali raz mamke: „Už nám je v našom domčeku tesno pusť nás mamka do sveta.“  Rozhodli sa teda, že sa vyberú do lesa kde bol vlk, ktorý trávil celý deň tým, že ich sledoval, pretože ich chcel zjesť! Keď to prasiatka zistili, tak najstarší brat povedal dvom mladším: „Musíme si postaviť tri domy, aby nás vlk prestal prenasledovať. Začnem stavať ten môj tu na čistinke.“


Najstaršie prasiatko sa rozhodlo postaviť svoj dom z tehál. „Mám tehlový pekný dom, spokojne si žijem v ňom. Keď sa dobre zavriem zdnuka, nezľaknem sa ani vlka.“ Prostredné prasiatko svoj domček stavalo z dreva. „Mám drevený pekný dom, spokojne si žijem v ňom. Keď sa dobre zavriem zdnuka, nezľaknem sa ani vlka.“ Najmladšie prasiatko, ktoré bolo veľmi lenivé, sa ho rozhodlo postaviť zo slamy. A takto si spievalo: „Mám slamený pekný dom, spokojne si žijem v ňom. Keď sa dobre zavriem zdnuka, nezľaknem sa ani vlka.“ 

 

Na druhý deň vlk začal naháňať najmladšie prasiatko, ktoré bežalo a bežalo, až pokým sa mu nepodarilo ukryť vo svojom dome zo slamy. „Poslúchol som vo všetkom môjho staršieho brata. Teraz musím zavrieť dvere a vlk sa bude musieť pobrať preč,“ pomyslelo si. Ale vlk zaraz zistil, že domček zo slamy nie je veľmi pevný. Začal silno fúkať a v okamihu sa domček zrútil! „Pomoc! Pomoc!“ kričalo prasiatko, kým utekalo z plných síl, aby sa ukrylo v drevenom domčeku. „Utekaj, braček! Utekaj rýchlejšie bež, lebo ťa o chvíľu dobehne!“ kričal naňho, zatiaľ čo mu podával paprčku. Avšak vlk si hneď všimol, že ani tento domček z dreva nie je veľmi dobre urobený. „Zbúram ho jedným kopnutím!“ povedal spokojne. Drevený domček sa okamžite zrútil. Prasiatka nečakali. Vybehli zadnými dvierkami, bežali bežali a ukryli sa u prasiatka v tehlovom domčeku. Prasiatka ušli k najstaršiemu bračekovi, čo mal domček z tehál. Vlk sa vo svojej namyslenosti domnieval, že ten dom je tiež taký krehký ako tie ostatné dva. V plnom behu vrazil do dverí, aby ich rozbil. „Au, au! Och, och!“ ujúkal. Takmer si zlomil rameno a pritom sa pevné dvere ani len nepohli. Múry tehlového domu boli odolné. Preto si vlk zaumienil ísť dovnútra komínom, v ktorom sa kúrilo! Ako tak vlk liezol dolu komínom spadol rovno do horúceho kotla.

 

A tak vďaka práci a úsiliu najstaršieho prasiatka sa všetci traja zachránili a vlk bol poriadne potrestaný. „Au, au! Nikdy viac už nebudem prenasledovať tieto prasiatka! Odteraz už budem jesť iba mrkvu“ nariekal vlk. „Ďakujeme, braček!“ povedali naraz prasiatka. „Zachránil si nám život!“ dodalo mladšie prasiatko. „A teraz poďme postaviť také pevné domy, ako je ten tvoj!“ Medzitým vlk tak zavýjal, že ho bolo počuť dokonca v najhlbšom lese a už sa nikdy nevrátil.

 

Edukačný rozmer - poznávanie rôznych druhov technických, prírodných materiálov, poznať základné technické materiály (slama drevo, tehla). Poznávanie domácich zvierat a chápať prepojenosť jednotlivých úloh, myšlienok, činností, v rozhovore s deťmi. Vyzdvihnúť poznanie z vlastnej skúsenosti. Budovať schopnosť vnímať a prežívať emócie a rozvoj technického myslenia. Poznávať geometrické tvary ako sú štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Porozumieť, že text má určitý komunikačný zámer. Oboznámiť sa s udalosťou, pobaviť sa, vnímať piesne na uvedomenie si obsahu textu a precítenie melódie. Sociálny rozmer – súrodenci , priatelia a všetci ostatní si v núdzi majú pomáhať s dôrazom na význam spolupráce.